Psiholoģiskā spiegošana piedāvā apgūt maksimālu cilvēka psiholoģisko mehānismu pārzināšanu un uz mērķi bāzētu, apzinātu to pielietošanu kontekstā ar indivīda vai grupas psihoemocionālo resursu izvērtēšanu.

Esi izcilība starp atzinībām!


© Apmācību programma “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas® ir aizsargāta ar autortiesībām.

TEMATISKIE PAKĀPIENI


8. EKSĀMENS

7. Personību portreta apkopošana kontekstā ar iesaistītām personām

6. Interesējošās grupas portreta izstrāde

5. Uzņēmumu un konkurentu izvērtēšana

4. Interesējošās personas psiholoģiskā portreta izveide

3. Sarunu partnera patieso mērķu noteikšana

2. Personības mijiedarbības likumi

1. Spiegošanas teorētiski praktiskās metodikas
 1. Grava, E. Izkoptais ļaunums. Psihoterapijas rokasgrāmata. Creative Global Company, 520 lpp. 2013. ISBN 978-9934-8430-0-6
 2. Šuvajevs, I. Dzīļu psiholoģija: personas, idejas un risinājumi. Zvaigzne ABC, 335 lpp. Rīga, 2002.
 3. Gorders, J. Sofijas pasaule. Zvaigzne ABC, 542 lpp. 2005. ISBN: 9984-37-168-9

 4. Перлз, Ф., Гудмен, П. Теория гештальт-терапии. Институт общегуманитарных исследований, 2004.

 5. Perls, F.S., Hefferline, R., Goodman, P. Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality. The Gestalt Journal Press, 516 p. 2011.

 6. Perls, F.S., Gestalt Therapy Verbatim. The Gestalt Journal Press, 322 p. 1992

 7. Jungs, K.G. Domas un atklāsmes. Zvaigzne ABC, 176 lpp., 2009.

 8. Jungs, K.G. Psiholoģiskā tipoloģija un māksla. Zvaigzne ABC, 99 lpp. 2009

 9. Юнг, К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Харвест 2003.

 10. Jung, C.G. The Archetypes and The Collective Unconscious. Princeton University Press, 470 p. 1981.

 11. Jung, C.G. The Undiscovered Self: The Dilemma of the Individual in Modern Society. Berkley, 128 p. 2006.


Jebkuru literatūru var lasīt vēlamajā valodā.