Psiholoģisko spiegošanu varam nosaukt par pozitīvo spiegošanu, jo tās pamatā ir esošās un apkārtējiem nenovērtētās, neatpazītās informācijas nolasīšana un sapratne.

Konsultatīvās programmas 3. līmenī dalībnieki padziļināti izprot “Psiholoģiskās spiegošanas” – antimanipulāciju® iespējas un pielietojamību personīgajā un darba vidē. Zināšanas kļūst padziļinātākas, jo caur supervīzijām un individuāliem mājasdarbiem tiek apgūts informācijas izpētes process.