Psiholoģiskās spiegošanas 4. līmenis jeb meistara pakāpe sniedz iespēju aktīvi piedalīties autorporgrammas "Psiholoģiskā spiegošana"– antimanipulācijas® projektos, kā arī papildus iegūt ievērojamu zināšanu apjomu. 4. līmenis ir ļoti interesants, jo caur teoriju un praksi nostiprina redzējumu virs vidusmēra novērotām kļišejām. Tā ir iespēja vairāk pievērsties lasīšanai un apkārtējās vides izpētei. Bieži mācības norisinās kopā ar 3. līmeni, ar kuru ir jārealizē mini starpgrupās definētie mērķi.

4. līmenis ir augstākās apzinātības līmenis, kurā dalībnieks organizē savu uztveri tā, lai atsekotu tagadnes procesam, spētu iniciēt vēlamo mērķi un sajustos organiski esošos vai modulējamos apstākļos. Parasti 4. līmeņa dalībnieki ir savstarpēji draudzīgi, jo katra dalībnieka izaugsme ir ieguvums visai grupai.