Psiholoģiskā spiegošana. Biznesa intuīcija 

Seminārs astoņās nodarbībās. 2. daļa 

Moto: es mācos mācīt spiegot.