Apmācības procesā, balstoties uz psihes darbības mehānismiem, izveidot individuālu metodoloģiju ātrai, efektīvai un adekvātai apkārtējā vidē esošās informācijas nolasīšanai un objektīvu priekšstatu veidošanai. Apmācības procesa blakusefekts – personības psiholoģiskais briedums un apzinātība domāšanā un rīcībā.

Psiholoģiskā spiegošana. Biznesa intuīcija 

Seminārs astoņās nodarbībās. 2. daļa 

Moto: es mācos mācīt spiegot.


  • Daudzsēriju seriāls "Psihs" (RU) / Псих (2020)
Tīzeris: 

1. sērija:   • Fritz Perls and Gloria - Counselling (1965) Full Session
Pieejams: