Apmācības procesā, balstoties uz psihes darbības mehānismiem, izveidot individuālu metodoloģiju ātrai, efektīvai un adekvātai apkārtējā vidē esošās informācijas nolasīšanai un objektīvu priekšstatu veidošanai. Apmācības procesa blakusefekts – personības psiholoģiskais briedums un apzinātība domāšanā un rīcībā.